Từ bài kiểm tra tiếng Anh đến giới hạn độ tuổi: Những thay đổi quan trọng về visa Úc trong năm 2024

Được Tổng trưởng Nội vụ Clare O’Neil công bố vào vào đầu tháng 12/2023, chiến lược cải tổ hệ thống di trú bao gồm một loạt các cam kết mới, tập trung chủ yếu vào di dân tạm trú có tay nghề và giáo dục quốc tế. Chính phủ có kế hoạch thực hiện một số biện pháp…