Tuyển sinh chương trình du học nghề Úc 2022

Chương trình đào tạo nghề tại Úc có tên là VET (Vocational Education & Training) là chương trình đào tạo thực tiễn, tiết kiệm chi phí rất nhiều so với việc học đại học tại Úc và các nước phát triển khác như Anh, Mỹ, Canada… Đặc biệt, môi trường giảng dạy thực tiễn, giúp…