Ban hành visa thay thế cho người giữ visa Tốt nghiệp Tạm thời bị mắc kẹt ở ngoại quốc vì COVID-19

Quyết định này của chính phủ diễn ra sau những quan ngại có nhiều người giữ visa 485 mắc kẹt ở ngoại quốc vì Úc đã đóng cửa biên giới khiến họ phải chịu rủi ro bị mất quyền làm việc. Những người giữ visa tốt nghiệp tạm thời bị mắc kẹt ở nước ngoài…

Tuyển sinh chương trình du học nghề Úc 2022

Chương trình đào tạo nghề tại Úc có tên là VET (Vocational Education & Training) là chương trình đào tạo thực tiễn, tiết kiệm chi phí rất nhiều so với việc học đại học tại Úc và các nước phát triển khác như Anh, Mỹ, Canada… Đặc biệt, môi trường giảng dạy thực tiễn, giúp…